Wat doen we? Ollie als partner

We ontwikkelen onderwijsprojecten, -concepten en curriculum in samenwerking met studenten en docenten. Vaak legt een opleiding of school ons een idee, vraagstuk of aandachtspunt voor waar we onze pijlen op richten. Denk bijvoorbeeld aan het idee om meer 'schoolbrede' projecten te ontwikkelen. Een project waaraan studenten van verschillendeleerjaren, niveaus en opleidingen samenwerken. Een ander voorbeeld is het vraagstuk: hoe kunnen leerlingen een succesvolle overstap maken van hun middelbare school naar een vervolgopleiding? Naast het ontwikkelen van projecten, lessen en concepten zijn we altijd actief betrokken bij de uitvoer én gebaat bij een goede overdracht.

Kort samengevat geven we veel trainingen en advies over: 

  • uitdagend onderwijs
  • imago van de school
  • curriculum ontwikkeling
  • peercoaching
  • excellentie & talent triggeren
  • onderwijs in China

Als je met Ollie samenwerkt -of het nou een kort of lang project is- brengt dat een aantal voordelen met zich mee. We komen bijvoorbeeld graag langs om een presentatie of advies te geven over de ‘hoe je een mooi project voor je studenten kunt ontwerpen’ of ‘wat de slagingskans van Peercoaching op je school doet toenemen’ en zelfs over ‘onderwijs in China anno 2017’ kunnen we dankzij onze ervaring veel vertellen. Hier vind je een aantal voorbeelden van onze projecten. 

Dus heb je een lastig (of leuk) vraagstuk en wil je hierover graag eens met ons sparren? Bel ons op. We helpen je. Dit kost niets extra. Pas als we aan de uitvoer van de oplossing werken gaan we uren schrijven. Een bijdrage op een teamdag is ook kosteloos, tenzij je wil dat we er een dagdeel bij zijn. 

We werken namelijk graag met je samen en vinden dat je daar ook extra voordeel van moet hebben; een partner waar je aan wat kan vragen zonder dat je er meteen iets voor terug moet doen. Goede karma is ons heel veel waard!